A lázcsillapításról

Éve­kig azon­nal a láz­csil­la­pí­tóért nyúl­tunk, ha va­la­ki­nek fel­szö­kött a láza a csa­lád­ban, félve attól, hogy a magas test­hő­mér­sék­let ma­ra­dandó ká­ro­so­dá­so­kat okoz­hat. Az új aján­lá­sok sze­rint azon­ban erre egy­ál­ta­lán nincs szük­ség!