Barion Pixel
Hu En
Bejelentkezés Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató

A fent említett oldalainkra történő belépésével (www.medicbees.com) Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem veszi igénybe regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat. Ha tájékoztatónkat nem kívánja elolvasni, akkor belépésével és a honlap használatával az alábbi feltételeket maradéktalanul elfogadja.

 

Szerzői jogi nyilatkozatunkat itt olvashatja: Szerzői jogi nyilatkozat

 

1. A vállalkozó/Adatkezelő
Neve: Critical Care Kft.
Székhelye: 2016 Leányfalu, Komáromi u. 11.
Központi ügyintézési helye: 2011 Leányfalu, Komáromi u. 11.
Levelezési címe: 2011 Leányfalu, Komáromi u. 11.
E-mail címe: criticalcarekft@gmail.com
Telefonszáma: 36 30 974 7486
Honlapja: www.medicbees.com
Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-161644
Adószáma: 14906332-2-13
Az ügyvezető neve: Dr. Szakács Krisztina Márta
A munkáltató jogkört gyakorló személy neve és beosztása: Dr. Szakács Krisztina Márta ügyvezető
Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján köteles/nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: –

 

A szerződés tárgya:
Egészségügyi ismeretterjesztés

 

2. A szolgáltatással összefüggésben felvett adatok kezelése

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/69 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet előírásaira az alábbiak szerint tájékoztatjuk személyes adatai kezeléséről.

 

2.1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

A szolgáltatás során az alábbi, a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat kezeljük:
a) név,
b) e-mail cím,
c) születési idő,
d) cím.

 Amennyiben a honlapon hitelkártyával, bankkártyával vagy betéti kártyával fizet, ezeket fizetési szolgáltatónk dolgozza fel. A fizetési adatok egy részéről fizetési adatfeldolgozónk információt adhat részünkre.

A honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

A portál html kódja a Critical Care Kft-től független, külső szerverre érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

A honlap látogatása során keletkező személyes adatok:

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzésére és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, illetve az Eker, tv. 13/A. § (3 bekezdése)

 

A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: honlap megtekintésétől számított 30 nap

 

Regisztrált ügyfelek adatkezelése

 

Kezelt adat kategóriája: név, e-mail cím, telefonszám, melyeket az érintett ad meg.

 

Adatkezelés célja: fizetős szolgáltatás igénybevétele, lehetőségei

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b, pont: az érintett hozzájárulása

 

Hozzászólások, Bejegyzések: A hozzászólások, bejegyzések a Honlapon a Facebook közösségi modulon keresztül jelennek meg. A felhasználó saját Facebook felhasználói fiókjába belépve, a Facebook profiljának használatával tehet közzé bejegyzéseket, melyek a honlapon is közzétételre kerülhetnek.

 

A Facebook közösségi modul működésére vonatkozó tájékoztatás a Facebook oldalán érhető el: https://www.facebook.com/help/203587239679209.
A honlapon megjelenő hozzászólásokra, bejegyzésekre vonatkozó adatkezelésre a Facebook adatkezelési szabályzata vonatkozik, mivel a hozzászólás létrehozása és közzététele a Facebook felhasználói fiókba való bejelentkezéssel lehetséges. Ezen személyes adatok kezelésére a Facebook adatvédelmi szabályzata az irányadó, mely elérhetősége itt látható: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

A honlapon megjelenő hozzászólásokat, bejegyzéseket minden esetben a felhasználó hozza nyilvánoságra, Facebook profiljának használatával, így a felhasználó hozzájárul neve, valamint a hozzászólás szövegének, dátumának és időpontjának nyilvánosságra hozatalához. A személyes adatok kezelője a Facebook (Facebook Ireland Ltd.) https://www.facebook.com/about/privacy

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a cikkekhez érkezett hozzászólások nem tükrözik a szerző és a portál szakmai véleményét, nem követjük a hozzászólásokat és nincs tudomásunk minden hozzászólás tartalmáról.

A hozzászólások a www.medicbees.com oldalon nem, viszont a Facebook tárhelyén tárolásra kerülnek. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2016.02.02-i jogerős, precedens erejű határozata alapján sértő hozzászólást alkotó személy tartozik felelősséggel. Ezek értelmében hozzászólás esetén a hozzászólást író személyt terheli a felelősség a hozzászólásért.

 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és testre szabott kiszolgálásához.
Kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: honlap megtekintésétől számított 30 nap

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

 

2.2. Az adatok forrása

Az ügyfél/előfizető a személyes adatait a hozzá kapcsolódó jogszabályi előírások teljesítése érdekében maga szolgáltatja.

 

2.3. Különleges adatkezelés

Az adatkezelés során profilalkotás nem történik / történik.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik / történik.

Amennyiben automatizált döntéshozatal történik, úgy ennek célja és módja: –

 

2.4. Az adatok továbbítása

Az ügyfél adatait más adatkezelő részére nem továbbítjuk.

 

2.5. Közös adatkezelés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/69. sz. rendeletének 26. cikke szerint, ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni.

Közös adatkezelés történik/nem történik.

 

Közös adatkezelők:

1, Barion https://www.barion.com/hu/ értékesítő rendszer működése, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetéssel kapcsolatos adatok kezelése

2, billzone.eu https://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo, értékesítő rendszer működése, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetéssel kapcsolatos adatok kezelése

3, SaSfLyNeT Kft., tárhelyszolgáltató

4, Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics), Google Analytics szolgáltatás, honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

 

2.6. Adatbiztonsági intézkedések

Az ügyfél által megadott vagy a szerződés létrejötte során, illetve fennállása alatt keletkezett személyes adatokhoz kizárólag a vállalkozó törvényes képviselője, illetve az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkatársak férnek hozzá.
Az elektronikusan tárolt adatokat jelszavas védelemmel, illetve a hozzáférési jogosultság megfelelő korlátozásával biztosítjuk, a papír alapú dokumentumokat – a hozzáférés szabályozásával – elzárva tartjuk.

 

2.7. Az ügyfél jogai

Az ügyfél bármikor

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatai helyesbítését,
  • az adatkezelésre vonatkozó panaszt nyújthat be vagy jogorvoslattal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 36 (1) 391-1400, fax: 36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
  • a szerződéshez kapcsolódó, a vállalkozóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek figyelembe és tudomásul vétele mellett visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és kérheti adatai törlését vagy zárolását azon adatai vonatkozásában, amely a vállalkozó oldalán nem esnek jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség alá, illetve amelyek megőrzése – a szerződéssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében – a vállalkozó alapvető érdeke.

 

2.8. Hozzájárulás

A személyes adatok kezelése jogszabályi alapon, de az ügyfél önkéntes hozzájárulásával történik.

 

2.8. Hozzájárulás

A személyes adatok kezelése jogszabályi alapon, de az ügyfél önkéntes hozzájárulásával történik.
Fentiekre tekintettel Ön a honlapon történő regisztrációval hozzájárul adatai kezeléséhez:

 

2.9. A honlapon közétett tartalmakra vonatkozó rendelkezések

 

2.9.1 Általános rendelkezések

www.medicbees.com weboldalon található információk a szerző általános szakmai álláspontját tükrözik, amely nem minősül orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, a weboldalon közzétett tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek!
A honlapon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és azok mellékhatásairól mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatókat, használati utasításokat és mindenképpen kérjen tájékoztatást a gyógykezelést végző megfelelő végzettségű szakembertől! (Kezelőorvos, gyógyszerész).

A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Honlap olvasása, az olvasott tájékoztatások felhasználása, figyelembevétele, azok használata kizárólag saját felelősségre történhet. Tényleges panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez!

 

2.9.2 Szerzői jogi tájékoztatás

A honlapon található minden képi, szöveges, videó és egyéb tartalom, szellemi alkotás a szerző (dr. Szakács Krisztina) tulajdonát képezi. A felhasználó jogosult a Honlapon böngészni, valamint annak tartalmából kizárólag magáncélra másolatot készíteni!
www.medicbees.hu oldalon található tartalom, képek, videók nem sokszorosíthatók, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Szakács Krisztina kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik.
www.medicbees.com fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. dr. Szakács Krisztina előzetes írásos, e-mailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy egészének reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A megvásárolt, honlapon jogszerűen megjelenő fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni. Tilos a www.medicbees.com  domainen található bármilyen tartalom részleges vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Tilos továbbá előzetes írásbeli, e-mailben történő jóváhagyás nélkül a www.medicbees.com oldalon található tartalmat tükrözni, átvenni, újra közvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is!
A tartalom felhasználására vonatkozó igényét és hozzájárulási kérelmét a következő e-mail címen jelezheti írásban: medicbees@medicbees.com

 
A honlap teljes terjedelmében a Szolgáltató szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki, illetve oszthatók meg a közösségi felületeken. Az oldal, vagy egy részének engedély nélküli másolása, sokszorosítása, bármely célú fel-és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos! A jogosulatlan felhasználás a szerző jogait és anyagi érdekeit sérti, büntető-és polgári jogi következményeket von maga után. A Felhasználó a honlap látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

 

2.9.3 Felhasználók által közzétett hozzászólások

A felhasználók által a Honlapra elektronikus levél útján, hozzászólásként vagy más módon továbbított nyilatkozat vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és egyéb hasonló véleménynyilvánítás nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak.

 

2.9.4. Honlap használata

A felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató honlapját. A weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Honlap vírusmentességért a Szolgáltató nem felel. A Honlap tartalma nem minősül orvosi tanácsadásnak, a honlap csupán tájékoztató jellegű tartalmakat közvetít, a feltüntetett tartalom nem hivatkozható egészségügyi szolgáltatásként és a honlapon található információk megismerése nem pótolhatja a szakszerű orvosi diagnózist és kezelést!
A szolgáltató kizárja a felelősséget a Honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésre bocsátása ingyenesen is történik. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze vagy megszűntesse.

 

2.9.5 Más honlapokra mutató hivatkozások

A weboldal tulajdonosa (szolgáltató) nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített honlapok tartalmáért, pontosságáért és működésért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátja a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített honlapokért, azok esetleges változásaiért. A más honlapokra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a szolgáltató az adott weboldalt, honlapot bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával teljesen egyetértene. A felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató Honlapját és a külső, hivatkozott honlapokat is.
A felhasználó a Honlapon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hivatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
A medicbees.com külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső websiteok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért, az azokon olvasható információk valósságát és biztonságosságát illetően nem vállal felelősséget. Amennyiben egyértelművé válik egy linket külső honlap káros, vagy az adott országban hatályos jogszabályokat sértő tartalma/tevékenysége, úgy a fent említett két weboldal ezeket a linkeket haladéktalanul eltávolítja.
A medicbees.com oldalon a hozzászólások, video/képmegtekintés, regisztráció és belépés során a felhasználást segítő külső szolgáltatókkal együttműködhet (például Google, Facebook, Ebay, Paypal, Barion), továbbá a látogatók statisztikai elemzéséért külső szolgáltatók segítségét veheti igénybe (Google Analytics), az ott megadott adatok kezeléséért, biztonságosságáért a szolgáltatók felelnek és saját adatvédelmi iránymutatásuk mérvadó e tekintetben. A szolgáltatások által közzétett, továbbított vagy megosztott tartalom esetén kezelőnek a külső szolgáltató tekintendő, amelyekre vonatkozólag saját adatvédelmi szabályzatuk és felhasználási feltételeik mérvadóak iránymutatók.

 

2.9.6 Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések

A Szolgáltató a Honlap készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a Honlap vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből származó kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért. Szolgáltató nem köteles a Honlapon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A Honlapon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 

2.9.7. Kiegészítő adatkezelési tájékoztató a honlapon előfizetők számára

Az előfizetők a fenti részletes tájékoztatót és szabályzatot, továbbá kiegészítésképpen az alábbiakat is maradéktalanul elfogadják. Azzal, ha Ön bármely extra tartalomért, szolgáltatásért a medicbees.com aloldalán fizet, Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket. Az extra szolgáltatásért való fizetéssel, rendszeres előfizetéssel az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja akkor is, ha ezt a tájékoztatót el/végig sem olvasta.

 

2.9.8. Részletes jogi tájékoztató

Az oldalon található ingyenes, illetve extra (előfizetést igénylő) információk a szerzők általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, ezek csupán tájékoztató jellegűek. A honlap előfizetést igénylő tartalmak olvasása, az olvasott információk felhasználása, figyelembevétele csak saját felelősségre történhet. Kérjük, konkrét panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez! Az oldalon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és a mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatót, vagy használati utasítást, vagy kérjen tájékoztatást a konkrét gyógykezelést vagy tájékoztatást nyújtó megfelelő szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától! A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért felelősséget nem vállalunk.

A medicbees.com oldalon megtalálható, előfizetést igénylő tartalom, képek, videók nem sokszorosíthatók, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Szakács Krisztina kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik. A medicbees.com fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. dr. Szakács Krisztina előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni.

Tilos a medicbees.com oldalon található bármilyen tartalom részleges vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a medicbees.com oldalon található tartalmat tükrözni, átvenni, újra közvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

 

2.9.9 Tartalomfelhasználás

A fizetés után a honlapon elérhető képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom, hozzászólás átvétele, továbbítása, másolása, másnak való tovább küldése vagy közlése szigorúan tilos, nem megengedett azt sem emailben, sem másik fórumban, Facebook üzenőfalon megosztani. A fizetés után elérhető tartalmak szigorú jogvédelem alatt állnak. Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár, jogsérelem esetén a Tag 100.000 forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

2.9.10 Fizetés módja, lemondás

Az előfizetést igénylő tartalomra csak az erre a célra létrehozott felületen keresztül, bankkártyás fizetési móddal iratkozhat fel. A feliratkozást követően, az előfizetett periódus lejárta után, amennyiben előfizetését meghosszabbítani kívánja, ismételten fizetnie kell. Az adott összeget a rendszer nem vonja le automatikusan bankkártyájáról!  Előfizetéskor elfogadja, hogy valódi email címét adja meg, a téves email cím megadásából fakadó károkért Ön terheli felelősség. Fizetéskor a Tag nyilatkozik arról, hogy valódi bankkártya adatokat adott meg és a bankkártyával jogszerűen rendelkezik, azt jogszerűen használja fel. A honlapra történő belépést követően a rendszer Önt egy úgy nevezett fogadó oldalra fogja navigálni. A fogadó oldalon igényei szerint (havi, negyedéves, féléves, éves) kiválaszthatja az Ö által igényelt előfizetési periódust. Ezt követően a rendszer a Barion felületére irányítja Önt, ahol az előfizetés megtörténhet. Az Ön által regisztrációkor megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, illetve az előfizetésének megfelelő összegről a rendszer automatikusan számlát küld.

Részletfizetés nem lehetséges.
 

A fizetés szigorúan titkosított csatornán megy végbe, a medicbees.com oldalától függetlenül, a Barion felületén, bankkártya adatai teljes biztonságban vannak! A Bankkártyaadatait a medicbees.com nem kapja meg és nem is tárolja.

A Tag elfogadja és elolvassa a Barion szabályzatát, általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Amennyiben fizetéssel kapcsolatos kérdése, problémája van kérem írjon az medicbees@medicbees.com-ra!
A jelentkezésnél a látogató által megadott adatoknak valódinak és hiánytalannak kell lenniük, erről a látogató nyilatkozik, hogy az így megadott adatok hiánytalanul és valósan vannak megadva.

 

2.9.11 Jelentkezés visszaigazolása

A fizetést követően az előfizető visszaigazoló e-mailt kap, melyre kattintva fiókját aktiválhatja. Az előfizető köteles a válaszemailt elolvasni és aszerint eljárni, ha a spam mappába kerül a levél vagy visszapattan, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha nem találja a levelet kérem mihamarabb jelezze az medicbees@medicbees.com címre, hogy a Szolgáltató egyeztethessen vele a részletekről.

 

2.9.12 Számlázás

A fizetést követően az előfizető a számlát emailben kapja meg a billzone rendszerén keresztül. Az előfizető elfogadja, hogy a számlát a Critical Care Kft. (2016 Leányfalu Komáromi utca 11) állítja ki, és az elektronikus számla kiállítását is kifejezetten elfogadja. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes.

 

Kötelező jogi tájékoztató

Az oldalon található információk csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist, kezelést, ezért panaszával mindig forduljon szakemberhez! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!