Barion Pixel
Hu En
Bejelentkezés Regisztráció

Általános szerződési feltételek

hatályos 2020.08.02-től visszavonásig.

 

1. Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató: Critical Care Kft.

Székhely: 2016 Leányfalu, Komáromi utca 11.

Cégjegyzékszám: 13-09-161644

Adószám: 14906332-2-13

Bejegyző bíróság: Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Dr. Szakács Krisztina Márta ügyvezető

E-mail: medicbees@medicbees.com

Weboldal: www.medicbees.com

Telefonszám: +36303624565

 

 

2.Fogalmak
 

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató: A fentnevezett cég, mint egészségügyi szolgáltató, mely jelen ÁSZF keretein belül 18 év alatti gyermekek és 18 év feletti felnőttek részére a Szolgáltatást nyújtja.

Szolgáltatás: Jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott Szolgáltató által nyújtott tevékenységek.

Orvos: Dr. Szakács Krisztina csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, endokrinológia és anyagcsere- betegségek szakorvosa a szolgáltatás nyújtásához megfelelő egészségügyi képesítéssel rendelkező természetes személy, aki az egészségügyi szolgáltatást nyújtja.

Érdeklődő: A honlapot, online foglalási rendszert tanulmányozó személy.

Felhasználó: Az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a szolgáltatással kapcsolatos időpontot foglalja, díjfizetési kötelezettséget vállalja és aki az általa (törvényes képviselő: szülő, gyám, gondnok stb.) felügyelt 18 év alatti gyermek számára a szolgáltatást igénybe veszi.

Kiskorú páciens: A Felhasználóhoz, mint törvényes képviselőhöz tartozó 18 év alatti személy, akire vonatkozóan a Felhasználó a szolgáltatást igénybe kívánja venni. A 18 év alatti gyermekek koruknál fogva cselekvőképtelennek vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősülnek. A 14. életévüket még be nem töltöttek (cselekvőképtelenek) nevében a szükséges döntéseket törvényes képviselőjük hozza meg, míg a 14-18 év közöttiek (korlátozottan cselekvőképesek) döntéseiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával, illetve jóváhagyásával hozhatják meg. Aki elmúlt 16 éves, bizonyos jogokat önállóan gyakorolhat, így például rendelkezhet adataival, vagy megnevezheti azt, aki jogosult a vele kapcsolatos tájékoztatásra.

Orvosi vizsgálat és invazív beavatkozás: A Szolgáltatás keretein belül, az Orvos által végrehajtott, nyugat-európai irányelveket követő, magyar jogi és szakmai szabályokat betartó kezelési folyamat, mely tartalmaz konzultációt, vizsgálatot és szükség esetén invazív (bőrön át vagy más úton testbe hatoló fizikai beavatkozást ld. injekció) beavatkozást.

Honlap: Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, amelyen keresztül a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódni lehet.

Távollévők között kötött szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között az üzemeltetett Honlapon keresztül (időpontfoglalással és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával, valamint a díjfizetéssel) kötött szerződése.

 

 

3. Általános rendelkezések
Ezen szerződés a teljes megállapodást tartalmazza, minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást felülír, hatálytalanít. A szerződés minden esetben a foglalási rendszerben megjelölt határozott időpontra vonatkozóan (Megrendelés) jön létre. A szerződő felet a Ptk. és egyéb magyar jogszabályok megfelelő vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződés teljesítésének országa Magyarország, ezt a szerződő felek szintén kijelenik.

Ön, Felhasználó ezen szerződés elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy cselekvőképessége, továbbá szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a kiskorú Páciens vonatkozásában nyilatkozattételre, képviseletre jogosult.

Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, kérem írjon a medicbees@medicbees.com címre!

 

 

4. Adatkezelési szabályzat és tájékoztató, beleegyező nyilatkozat

A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata és tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.medicbees.com/adatkezelési tájékoztató

Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.

Amennyiben invazív beavatkozásra kerül sor, a Felhasználónak – a Felhasználó és a kiskorú Páciens – tájékoztatását követően beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, a döntése megerősítéseként. A Felhasználó elfogadja, hogy a rendelőben szükség esetén aláírandó beleegyező nyilatkozatot aláírásával kell megerősítenie.

 

 

5. Szerződéskötés, szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szükséges adatok köre

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Érdeklődő a Honlapon adott tájékoztatást (árakról, időpontfoglalásról, rendelésről) megismerte, megértette és ezek ismeretében a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján szerződést kíván kötni.

E szerződés meghatározza a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatások körét és ezek díját. A szerződés létrejötte két lépésből áll: Az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a második az időpontfoglaláshoz tartozó modulban tartozó regisztrációs felület kitöltése és az ÁSZF, valamint az adatkezelési szabályzat tartalmának elfogadása.

Szerződéskötés során a regisztráció keretében Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét és az általa használni kívánt jelszavát, valamint személyes adatai közül: nevét, telefonszámát és címét.

Amennyiben valamely Felhasználó hibás vagy hiányos adatot adott meg, és ezt Szolgáltató az adatok beküldését követően azonnal észleli: a szerződéskötés meghiúsul, ha azonban az adatok pl. pontatlan rögzítését (pl. hibásan megadott e-mail cím) a Szolgáltató csak utólag tárja fel, a Felhasználó által megrendelt – és határidőn belül le nem mondott – Szolgáltatás díját köteles megfizetni.

Szolgáltató csak 18. életévét betöltött személlyel köt szerződést. Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze, illetve hibás vagy hamis adatközlés észlelése esetében a szerződést megszüntesse.

 

a. Időpontfoglalás
Felhasználó a regisztrációt követően minden alkalommal, amikor szakrendelés időpontfoglalása kerül sor, köteles az alábbi – számlázáshoz szükséges – adatokat megadni: szolgáltatás típusa, dátuma, időpontja, számlázási név, számlázási cím.

Emellett köteles megerősíteni az ÁSZF elfogadását.

Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy az általa kifizetésre használt bankkártya felett rendelkezni jogosult, azt jogszerűen használja fel.

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével.

A szerződés csak annyiban jön létre, amennyiben Felhasználó a regisztráció során valós és érvényes adatokat ad meg.

Felhasználó elfogadja, hogy a foglalási adatokat a www.medicbeees.com weboldal kezeli, az időpont rögzítésével elfogadja a fenti weboldala Általános Szerződési feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját is.

A Felhasználó elfogadja, hogy az egyes megrendelésekkel kapcsolatos adatokat a Barion rendszere kezeli. A Felhasználó elfogadja a Barion Általános Szerződési feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját is; https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 

 

 

6. Szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani annak érdekében, hogy a szolgáltatások javítása, bővítése érdekében fontos és szükséges információt a Felhasználók tudomására hozza.

A Felhasználó minden esetben a hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint dönt az aktuális Megrendelésről.

A felhasználó foglalásával az Általános Szerződési Feltételek módosított verzióját automatikusan elfogadja. Amennyiben a felhasználónak nincs aktív foglalása regisztrációját a foglalási rendszerben bármikor törölheti.

 

 

7. Szolgáltatás
A Szolgáltatás keretein belül Szolgáltató, online vagy  a Honlapon nevesített rendelőintézetben egészségügyi szolgáltatást nyújt, ennek keretében orvosi vizsgálatot illetve szükség esetén invazív beavatkozást végez.

A Szolgáltatás használata nem javasolt sürgős esetekben, ilyenkor kérjük a sürgősségi betegellátás megfelelő szerveihez forduljon!

 

 

8. Szolgáltatás díjai, díjfizetés, számlázás
A Szolgáltatás igénybevételének díja megkezdett konzultációnként kerül elszámolásra. A mindenkor hatályos ellátási díjakat a weboldal időpontfoglalás menüje tartalmazza. 

A Szolgáltatás megrendelése az időpont foglalásával és a szolgáltatási díj megfizetésével (bankkártyás fizetés) jön létre.

Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő összeg a Szolgáltatási díj fedezésére, vagy a Felhasználó a díjfizetést az időpontfoglalást nem hajtja végre, a Megrendelés semmisnek tekintendő és a Felhasználó által választott időpont – a Felhasználó egyidejű e-mailben történő értesítése mellett – felszabadul.

 

Bankkártyás fizetés

A bankkártyával történő fizetés a Barion felületén keresztül történik.

A bankkártya adatok a Critical Care KFT-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait a Barion számára átadásra kerülnek. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi részleteket tartalmazza:

– E-mail cím

– Fizetendő összeg.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linkeken tekinthető meg:

https://www.barion.com/hu/

Felhasználó elfogadja a Barion szabályzatát, szerződési feltételeit és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát.

A sikeres díjfizetésről minden esetben, a Felhasználó által megadott e-mail címre kerülnek megküldésre az elektronikus számlák. A számlák kiállítására a billzone.eu rendszerén keresztül kerül sor.

Felhasználó elfogadja, a billzone.eu Általános Szerződési feltételeit, felhasználási feltételeit és Adatvédelmi tájékoztatóját, illetve a szamlazz.hu Általános Szerződési Feltételeit, Adatvédelmi tájékoztatóját.

https://www.billzone.eu/billzone.eu_aszf.pdf,

https://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo/adatvedelem.

Szolgáltatás tárgyi adómentes, így a számla 0% ÁFA részt tartalmaz. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes.

Helyszínen történő kifizetésre, illetve részletfizetésre nincsen mód, a tranzakció csak elektronikusan, bankkártyával történő fizetés útján történhet.

 

9. Felhasználó jogai és felelőssége

Szolgáltatás és ennek körében az egyes ellátások igénybevételéért kizárólag Felhasználó felel. Az egyes ellátások esetében az Orvos a kiskorú pácienst korához mérten megfelelő tájékoztatással látja el a Felhasználó, törvényes képviselő tájékoztatása mellett.

A Felhasználó jogosult az általa lefoglalt időpontot legkésőbb a vizsgálat előtt 24 órával lemondani vagy módosítani. Megfelelő időben történő lemondás esetén a kifizetett Szolgáltatási díjat a Szolgáltató az egészségügyi konzultáció díjának levonását követően visszautalja. Ez az összeg 46.000 HUF esetében 1.840 HUF, illetve 23.000 HUF esetében 920 HUF.

Amennyiben a vizsgálatra 24 órán belül kerülne sor, a lemondás, időpontmódosítás érvénytelen és kifizetett Szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre. Ez alól egyedi mérlegelés esetén, méltányosságból a Szolgáltató kivételt tehet (például: a Felhasználó balesetet szenved és ezt igazolja).

Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, így különösen a vizsgálat, ellátás ideje alatt tanúsított magatartásáért. Különösen kirívó, közerkölcsbe ütköző, esetlegesen törvénybe ütköző magatartás tanúsítása esetén az Orvos dönthet úgy, hogy a jövőben a Felhasználóval jogviszonyt megszünteti vagy újat nem létesít.

 

 

10. Szolgáltató jogai és felelőssége

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben:

● Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit vagy

● amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás korábbi igénybevétele során vagy azon kívüli okból olyan nézeteltérés alakult ki, amely a Szolgáltató álláspontja szerint nem teszi lehetővé a Szolgáltatás sikeres nyújtásához szükséges megfelelő beteg-orvos kapcsolat fenntartását.

Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Felhasználó időpontfoglalását törölni és a téves utalást visszajuttatni a Felhasználó részére.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségügyi okok miatt vagy indoklás nélkül a szolgáltatást visszamondja, erről legkésőbb 30 perccel a vizsgálat időpontja előtt emailben és/vagy telefonon értesítést küld, 30 napon belül pedig a fizetett összeg 100%-át visszatéríti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az orvos-beteg kapcsolat súlyos bizalmi válsága esetén visszautasítsa a vizsgálatot.

 

 

11. Hibás teljesítés, panaszkezelés

Felhasználó amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban technológiai hibát észlel (pl. időpontfoglaló rendszer hibája), panaszát az Ügyfélszolgálaton/ hibabejelentés jelentheti be.

Amennyiben valamely Szolgáltatás a díjfizetést követően – a Felhasználón kívül álló okból – nem valósul meg a Felhasználó panaszát a medicbees@medicbees.com címre írva jelezheti.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására sor kerül, azonban azzal a Felhasználó nem elégedett, dönthet úgy, hogy él a Pénzvisszafizetési garanciában (ÁSZF 12.) foglalt lehetőséggel.

Bármely beérkező panaszt Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgál és a megküldés formájához igazodó módon írásban válaszol a Felhasználó részére. Postai bejelentés esetében a bejelentő nevének és postázási címének megadása is szükséges.

 

 

12. Pénzvisszafizetési garancia

Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó számára egyszeri, egy alkalommal használható pénzvisszafizetési garanciát nyújt.

Ennek feltétele, hogy a vizsgálat időpontjához képest 24 órán belül a Felhasználó a medicbees@medicbees címre jelezze konkrét panaszát, pozitív elbírálást követően a Szolgáltató az összeg 100%-át visszatéríti bankkártyájára 30 napon belül és számláját sztornózza.

Jogos panasznak számít, ha szakmaiatlanul járt el az Orvos vagy elégedetlen volt a kiszolgálással.

Nem minősülhet jogos panasznak, ha az Orvos a szakmai irányelveknek megfelelően jár el, és vírusfertőzésre például semmilyen terápiát nem javasol, maximum tüneti szereket.

Szintén nem minősülhet jogos panasznak, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy Önt sikertelenül kezelték a konvencionális módszerekkel és ezért valamilyen alternatív megoldást javasolt, pl. diéta vagy speciális gyógyszer (kombinált pajzsmirigy hormonkészítmény).

Szintén nem minősülhet jogos panasznak, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy Önnek gyógyszerre nincs szüksége és csak táplálélékkiegészítőket, vitaminokat és/vagy természetgyógyászati készítményeket javasol. 

A pénzvisszafizetési garancia egy családon belül egyszer használható fel, azaz pl. külön édesanya, külön édesapa (vagy azonos kiskorú páciens esetében más hozzátartozó) nem élhet vele.

Másodjára sem használható fel újból a pénzvisszafizetési garancia, hiszen a Szolgáltató feltételezi, hogy ha a Felhasználó egyszer elégedetlen volt, többé nem fordul hozzá.

 

 

13. Szerződés módosítása

A Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást közzéteszi.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után tovább használja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

 

 

14. A Szolgáltatás szünetelése

A Szolgáltatás karbantartási feladatok ellátása, illetve szabadságolási időszak miatt, illetve technikai hiba miatt vagy betegség miatt is szünetelhet. A szünetelés időszaka a Honlapon feltüntetésre kerül a foglalási rendszerben. Szünetelési időszakra vonatkozó időpontfoglalást a rendszer nem fogad. A szüneteltetés okáról a szolgáltatást igénylőket telefonon és/vagy emailen értesítjük!

 

 

15. Elállási jog, Felmondással kapcsolatos szabályok

Mivel jelen szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül a Felhasználó, mint fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján – nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó ez alapján tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználó bármikor jogosult jelen szerződést felmondani. A szerződés felmondása a Honlapon létrehozott felhasználói profil törlésével valósul meg. A felmondás nem mentesíti a Felhasználót a szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges kötelezettségei teljesítésétől.

Szolgáltató a Szerződést a Megrendeléshez tartozó időpontfoglalást követően, de még a Szolgáltatás teljesítését megelőzően a Felhasználó elektronikus e-mail címére megküldött egyidejű tájékoztatással mondhat fel. Szolgálgató – amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor – köteles azt indokolni.

Amennyiben Felhasználó rendkívüli felmondás okot adó módon viselkedik az egészségügyi ellátás során vagy arra várakozva, Szolgáltató a Felhasználót ezen tényről tájékoztatja, az ezzel kapcsolatos e-mailt pedig ezt követően megküldi részére.

Szolgáltató együttműködést nem tanúsító Felhasználó esetében a Kiskorú pácienst ellátni nem köteles.

A Szerződést a Felek közös akarattal bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik a Szerződés bármely Fél jogutód nélküli megszűnése, illetve halála esetén.

 

 

16. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos vitarendezés módja

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató általi panasz- illetve hibakezeléssel elégedetlen, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat, illetve esetleges követelését – elévülési időn belül – bíróság előtt is érvényesítheti.

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében az illetékes hatóság:

a) Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok

Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:

b) Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

c: Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatal – Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xi-keruleti-hivatal-hatosagi-foosztaly
nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu.hu, tel: (1) 235-7050

 

 

17. Szolgáltató felelősségének kizárása, Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevétele során

Az Orvos az orvostudomány mai állásának megfelelő képzettséggel, képesítéssel rendelkezik, előfordulhatnak olyan speciális kérdések, melyek esetében érdemes – függetlenül e szolgáltatástól – az adott terület szaktekintélyének véleményét kikérni, ezt az Orvos a vizsgálat során jelezni fogja.

A Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj maximumában.

 

 

18. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza- frissítése folyamatban van; https://medicbees.com/adatkezeles/

 

 

19. Egyéb rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re és Megrendelésekre a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

2022.04.03.

 

Kötelező jogi tájékoztató

Az oldalon található információk csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist, kezelést, ezért panaszával mindig forduljon szakemberhez! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!